INDUSTRIELL TEKNOLOGI FOR LUFT/LUFT ENERGI-GJENVINNING

Gupex AS er et skandinavisk ventilasjonsentreprenørselskap som i snart 25 år har produsert og levert luft⁄luft varmevekslere og varmegjenvinnere bygget i glassfiber–armert polyester, beregnet for fuktig, forurenset og korrosiv luft og gasser.  GUPEX® industriveksler brukes i de fleste typer luftvarmegjenvinning hvor våt kondenserende luft, partikler eller korrosive gasser er til stede med gunstig payback–tid og lang levetid.   Selskapet leverer også det egenutviklede GUPEX® HDS systemet for fangst og håndtering av fuktig luft fra papirmaskiner.  Dette systemet har etterhvert blitt en de–facto standard innen papirfabrikkventilasjon.

GUPEX® luft–luft varmevekslere i glassfiberarmert plastikk blir stadig mer kostnadseffektive med økende energipriser.  Gupex AS beregner, designer og bygger varmegjenvinningsløsninger innen avgassenergi fra forurenset, fuktig, korrosiv og støvet luft varmeenergi, særlig i de lavere temperaturområdene (under 150°C) hvor energi fra enorme luftmengder hittil har vært fullstendig oversett av industrien.  Etterinstallering av luft⁄luft varmegjenvinnere for avgasser i de fleste industrielle prosesser har aldri vært mer lønnsomt enn idag.

GUPEX® luft for–varmere og gassvekslere kan benyttes i alle industrielle luft– eller gass–strømmer på mer enn 2000 m³⁄time (1200 cfm).

Gupex AS produserer også ventilasjonssystemer for fuktig luftavtrekk for wire– og presspartiet på papirproduskjonsmaskiner, inklusiv GUPEX® HDS fuktighetsavtrekksystem.


Gupex glassfibre heat exchanger in winter
GUPEX® luft-luft varmeveksler
GUPEX® luft–luft (gass–gass) plate–varmevekslere er industrielle spesialvekslere for behandling av avgasser med store mengder støv, uten behov for luft–filtrering

GUPEX® teknologien brukes for gjenvinning av varme og energi i mange industrier og bransjer inklusiv:

 • Varmeforsinkning
 • Galvanisering
 • Elektrolyseprosesser
 • Metallurgiske prosesser
 • Rensing av avgasser
 • Støperier, aluminium, magenesium
 • Trommeltørking
 • Luftavtrekk fra sveiseverksteder
 • Industriell varme og ventilasjon i prosess–industri
 • Trebearbeiding, industri–ventilasjon
 • Papirindustrien
 • Avgassbehandling
 • Avfuktingsprosesser
 • Gass–scrubbing prosesser
 • Varmegjenvinning fra spray–tørking
GUPEX® luft–luft (gass–gass) varmevekslere er har lav vekt, høy mekanisk styrke og høy motstand mot korrosive gaser.

Plateoverflatene er glatte og enkle å holde rene, og dette gjør vekslerene bortimot vedlikeholdsfrie.

Varmeveksleren (type 2–6) leveres med store luker i rommelige luftkammer, og dette forenkler inspeksjon, rengjøring og vedlikehold.


GUPEX® air to air plate heat exchanger for corrosive air
Rådgivning i varme– og energiprosjekter

                Som en del av totalprosjekter for varmegjenvinning tilbyr Gupex konsulentbistand innen varme– og ventilsjon, energisparing samt rådgivning innen atmosfærisk korrosjon, kostnads– og prosjektanalyse.