ChineseEnglishGermanFrenchSpanishNorsk
International
Gupex Limited
52 High Street
Knaphill
Woking
Surrey GU21 2PY
UK

T:+44 1483 799333Norway (HQ)
Gupex AS

Office Address:
Brynsveien 5 – 2 etg
0667 Oslo
Postal Address:
Brynsveien 5 – 2 etg
0667 Oslo
Norway

T:+47 99515555
F:+47 66981901Sweden
Gupex AB
Östra Vägen 1
462 32 Vänersborg
Sweden

T:+46 521 272791
F:+46 521 272793
info@gupex.se

INDUSTRIELL LUFT/LUFT PLATEVARMEVEKSLER

INDUSTRIELL VARMEVEKSLER FOR KORROSIV LUFT OG GASS

GUPEX® industriell luft–luft varmevekslere bygget glassfiberarmert polyester (GRP) er en meget kostnadseffektiv energibesparingsmetode kort payback–tid med særdeles lang levetid, en kombinasjon som gir økonomiske gevinst på både kort og lang sikt.  Gupex AS har utviklet teknologien for å gjennvinne energi fra forurenset og korrosiv luft i lav–temperaturområdet som stort sett har vært oversett av hele industrien.

GUPEX type 3 air-air plate heat exchanger
GUPEX® type 3 luft/luft plate-varmeveksler
GUPEX®  luft⁄luft varmeveksleren kjøres i støvet miljø uten behov for luftfiltrering for å forhindre tetting av luftspaltene.  Veksleren er konstruert i plastikk (polyester) som er motstandsdyktig mot de fleste syrer og kjemikalier.  GUPEX® teknologien er benyttet til varme– og energigjenvinning i mange industrielle prosesser og bransjer inklusiv:

 • Varmeforsinkning
 • Galvanisering
 • Electroplating
 • Metallurgiske prosesser
 • Rensing av avgasser
 • Støperier, aluminium, magenesium
 • Trommeltørking
 • Luftavtrekk fra sveiseverksteder
 • Næringsmiddelproduskjon
 • Trebearbeiding
 • Papirindustrien
 • Avgassbehandling
 • Avfuktingsprosesser
 • Gass–scrubbing prosesser
 • Varmegjenvinning fra avgasser
Mange av GUPEX® vekslerene har vært i drift i mer enn 20 år under de mest ekstreme forhold, hvor andre varmevekslere ikke ville ha ovelevd brøkdelen av tiden.

Under de mest ekstreme forhold – GUPEX® bare går og går

GUPEX® luft–luft polyester–veksler er bygget for de mest ekstreme atmosfæriske forhold.  Tekniske egenskaper som lav vekt, høy mekanisk styrke, lave varmetap gjennom eksterne vegger samt motstandsdyktighet imot korrosive kjemikalier i luften eller gassen gir denne varmeveksleren klare økonomiske fortrinn.

Plateoverflatene gjennom gass– og luftspassasjene er glatte og luftspaltene er store, og dette gjør veksleren praktisk talt vedlikeholdsfri.  Eventuell rengjøring er meget enkelt.

Varmevekslerhuset er laget i termisk isolert kompositt sandwich–material som begrenser varmetap.  Huset kan alternativt lages i andre materialer.

GUPEX® luftvekslere kan settes opp i alle gas– og luftstrømmer større enn 2000 m³⁄time (ca. 1200 cfm).  Det er ingen øvre grense på luftmengden som veksles i GUPEX®.

Etterinstallasjon av GUPEX® polyester luft⁄luft varmevekslere som en del av et industrielt energispareprogram har aldri vært mer lønnsomt enn idag.


Copyright Gupex AS
www.gupex.com