ChineseEnglishGermanFrenchSpanishNorsk
International
Gupex Limited
52 High Street
Knaphill
Woking
Surrey GU21 2PY
UK

T:+44 1483 799333Norway (HQ)
Gupex AS

Office Address:
Brynsveien 5 – 2 etg
0667 Oslo
Postal Address:
Brynsveien 5 – 2 etg
0667 Oslo
Norway

T:+47 99515555
F:+47 66981901Sweden
Gupex AB
Östra Vägen 1
462 32 Vänersborg
Sweden

T:+46 521 272791
F:+46 521 272793
info@gupex.se

VENTILASJON I PAPIRFABRIKKER

VENTILASJON AV PAPIRFABRIKKER, BYGNINGER OG MASKINHALLER

En naturlig del av papirproduksjonsprosessen er at enorme mengder våt og fuktig luft må fjernes fra papirmaskinens wire– og pressparti og fra tørkeseksjonen.  Denne dampen er korrosiv og ødeleggende for alle overflater den kommer i kontakt med og kondenserer på, inklusiv betongkonstruksjoner, bjelker, maskiner og ikke minst selve papirmaskinen.


paper factory production machine extraction hood for corrosive steam and air
GUPEX® HDS system for luftavsug for papirmaskiner
PROBLEMENE

En viktig del av papirproduksjonsprosessen er at fuktigheten i massen og papiret må fjernes. Dette skjer ved hjelp av oppvarming og fordampning fra de ulike stadiene i prosessen (wire– og pressparti og fra tørkeseksjonen).  Denne våte luften som inneholder ødeleggende korrosive elementer, vil spre seg til hele fabrikkhallen og kondensere på alle overflater før de vanlige avtrekksviftene i fabrikktaket ventilerer det hele ut i atmosfæren.

Fordi denne luften er korrosiv, vil den over tid ødelegge alle oveflater den kondenserer på inklusiv alle maskiner, strukturelle konstruksjoner og selve bygget.

Når selve levetiden på papirfabrikken og alt innholdet reduseres p.g.a. slik korrosjon, vil vedlikeholdskostnadene bli høyere og det svekker den langsiktige konkurransedyktigheten for fabrikken.

I tillegg til at fabrikken blir ødelagt er denne korrosive luften ødeleggende for arbeidsmiljøet, og redusert produktivitet resulterer i høyere  lønns– og sosiale kostnader for eieren.

En annen kostnad i denne prosessen er oppvarming av uteluften som ertstatter den fuktige luften som ventileres ut gjennom taket.  For at fuktigheten skal kunne absorbers fra papirmassen må friskluften som tilføres utenifra varmes opp.  Denne forvarmingen gjøres tradisjonelt med store varmebatterier som er avhengig av kostbare energikilder.

Air extraction hood over wire section of paper machine
Bevegelig hette over wire-partiet forenkler tilgangen til maskinen
LØSNINGEN

GUPEX® HDS avtrekks– og ventilasjonssystem for papirmaskiner er et velprøvd, spesialdesignet varmegjenvinnersystem som optimaliserer hele energistrømmen i papirproduksjonsprosessen.

Avtrekkshettene, som plasseres over de ulike seksjonene av papirmaskinen, kan leveres selvstendige eller som en del av et intergrert ventilasjons– og varmegjenvinningssystem.

Korrosjonsbestandig og termisk isolerende luftkanaler leveres som standard i HDS–systemet, men kan avvikes fra dersom det er behov for det.


VARMEGJENVINNING FRA VARM OG FUKTIG AVTREKKSLUFT

Tradisjonelt sett blir den fuktige varme luften som fjernes fra papirmaskinen bare blåst rett ut i atmosfæren hvor all energien går tapt.  Tidligere var ikke dette noen stor kostnad.  Men med dagens energipriser er slik praksis ufattelig resurssløsende.  Regnestykkene for energibesparing gir klare svar på at etterinstallasjon av varmegjenvinning finansielt sett blir nødvendig.

For å oppnå optimal varmegjenvinning fra den varme og fuktige luften fra papirmaskinen plasseres en GUPEX® luft–luft varmevekslere inn i kretsen.  Denne er bygget i glassfiber–armert polyester med kammer bygget i varmeisolerende kompositt–sandwich material som er korrosjonsbestandig som gir utstyret lang levetid i dette aggressive miljøet.  Den nye kaldluften utenifra vil forvarmes i luftveksleren av den fuktige og varme avgassen før den transporters til papirmaskinen.  

Dette effektive og vedlikeholdsfrie systemet sørger for at energien blir transportert dit man ønsker og ikke andre steder.


LEVETID PÅ BYGNINGER OG MASKINER

Ved at den fuktige luften blir transportert akkurat dit man vil, sørger GUPEX® HDS systemet for at korrosjonsproblemene blir redusert til et minimum.  Den forbedrede luften vil øke levetiden på bygg og maskiner med mange år (kanskje flere tiår), og disse gratisårene vil sansynligvis representere den aller største finansielle besparelsen med en slik anskaffelse.

PROBLEMER MED PAPIRKVALITEN?

GUPEX® HDS avtrekkshetter for papirmaskiner er laget av et material med en overflate som forhindrer kondensering, og dette forhindrer videre at kondensert vann drypper ned på produksjonslinjen og ødelegger papiret.  Forbedret papirkvalitet forbedrer økonomien i hele produksjonen. 


SUNT ARBEIDSMILJØ

Fjerning av fuktig, varm og korrosiv luft fra fabrikkhallen vil forbedre arbeismiljøet.  Dette har positive helsemessige konsekvenser for de ansatte og dermed også for eieren av fabrikken.

PROBLEMLØSNING MED GUPEX® HDS

  • Effektiv fjerning av fuktighet fra papirprosessen?                                 Ja

  • Energisløsing eliminert?                                                                   Ja

  • Korrosivt kondensvann på produksjonslinjene?                             Ja, fjernet

  • Dårlig luftmiljø i fabrikken?                                                        Ja, forbedret

  • Korrosiv ødeleggelse av bygninger og maskiner?                     Ja, problemet løst


Copyright Gupex AS
www.gupex.com